Gå til hovedindhold

Virksomhedskonsulent

Virksomhedskonsulent fra beskyttet til støttet beskæftigelse.

Indhold

    Borgere visiteret til Beskyttet Beskæftigelse eller et afklaringsforløb på 6 mdr. kan få støtte til at afprøve en ekstern praktik uden for Center for Hjerneskade & Beskæftigelse med henblik på Beskyttet Beskæftigelse i virksomheder eller job med løntilskud til førtidspensionister.
    I fællesskab afdækkes borgers ønsker om job, borgerens kompetencer og borgerens ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.
    Virksomhedskonsulenten søger efter egnet praktikplads og følger borger og virksomhed tæt ved jævnlig besøg.