Gå til hovedindhold

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne under folkepensions alderen.

Indhold

  Center for Hjerneskade & Beskæftigelse tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 67 år, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
  Vi planlægger og organiserer tilbuddene i Beskæftigelses delen med udgangspunkt i den enkelte borgers lyst, evne og behov.

  Det er vores vision at tilbyde attraktive arbejdspladser, som lever op til borgernes behov og forventninger. Vi kompetence udvikler og arbejder ud fra et læringsperspektiv, og overordnet skal arbejdet have en værdi for borgerne.

  Når du er i beskyttet beskæftigelse, prøver du kræfter med en bred vifte af tilbud:

  • Forskellige fagområder som træ, rengøring, servicefag, montage og produktionsopgaver samt kreativ
  • Praktik internt og eksternt
  • Arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  • Arbejdsgrupper på tværs i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteter i centeret