Gå til hovedindhold

Aktivitetscenter Tinglev

Aktivitetscenter Tinglev ligger på Mads Clausensvej 130. 
Der er i alt 20 fuldtidspladser. Fordelt på fuld- og deltid pladser, således at der i løbet af ugen kommer gennemsnitligt 35 borgere i huset.

Indhold

  Borgerne er primært borgere der bor selvstændigt eller tilknyttet centerets bosteder.
  Målgruppen er primært borgere med erhvervet hjerneskade også kaldt senhjerneskade.
  Der tilbydes aktiviteter, som tager udgangspunkt i borgernes individuelle mål og interesser og som i videst muligt omfang har overførselsværdi til eget hjem.
  Aktiviteterne tilrettelægges så borgeren benytter og styrker deres kompetencer og indgår i relationer med andre, der har samme interesse og mål. Borgeren træner og vedligeholder deres funktioner og færdigheder og møder andre i sammenlignelig livssituationer.

  Aktivitetscenteret tilbyder følgende aktiviteter:

  Værksted, natur og teknik

  Værkstedsaktiviteter, sansehave, drivhus, dyrkning af grøntsager, vedligeholdelse af busser og biler.

  Krop og sundhed

  Motion, mindfullness, NADA, muskeltræning, kognitiv træning og svømning.

  Kreativ 

  Håndarbejde, madlavning, I-pad undervisning, IT-opgaver, kunst og samtalegrupper.